BIG DATA - Trang 2

Thanh toán với mã ưu đãi

BIG DATA

Xây dựng nguồn BIG DATA

Big Data – Làm thế nào doanh nghiệp tận dụng tốt nguồn dữ liệu lớn? Big Data hay dữ liệu lớn được gọi tên như dầu mỏ mới của nền kin...

November, 16 2019

Xây dựng hệ thống BIG DATA

1. Big data là gì? - Là hệ thống dư liệu lớn khách hàng 2. Yêu cầu đối với Big data? - Cần được phân loại, tổng hợp, xử lý, tự độn...

November, 16 2019
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666